Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu uczczono podczas uroczystej akademii, która odbyła się 10 listopada.

Było to widowisko historyczne połączone z montażem słowno-muzycznym mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego.  Dzięki wierze i olbrzymiej determinacji Polaków nasza ojczyzna po 123 latach ponownie zaistniała na mapie świata. Uczniowie klasy VII w historycznych strojach zaprezentowali wybrane wydarzenia, które miały wpływ na dzieje naszego narodu. Do występu uczniów przygotowały nauczycielki – pani Joanna Wojciszko i pani Dorota Malinowska.

Muzyczne tło dla recytowanych utworów oraz tekstów narracyjnych stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu  szkolnego zespołu muzycznego „Stone”. Były to następujące utwory: „Ułani, ułani”, „Przybyli ułani”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „My Pierwsza Brygada”, „Pieśń o wodzu miłym”. Zespół pracował pod kierunkiem opiekuna pani Renaty Górki.

Dopełnieniem uroczystości było wręczenie flag narodowych uczniom klasy VII ufundowanych przez Radę Rodziców. Flagi wręczyła pani Dorota Adamczyk, dyrektor szkoły oraz pani Irena Daniel, przewodnicząca Rady Rodziców.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – p. Roman Kandziora, wójt gminy Kamień, pan Zbigniew Czerwonka, przewodniczący Rady Gminy, ksiądz Kazimierz Próchniak, proboszcz parafii Kamień, państwo Halina i Witold Jakimiuk, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, pani Agnieszka Żeliszczak, prezes Związku Kombatantów RP, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, oraz sołtys wsi Kolonia Kamień pani Teresa Wilkos.  

Poprzez godne uczestnictwo w akademii uczniowie naszej szkoły oddali hołd wszystkim Polakom, którzy walczyli i ginęli za naszą ojczyznę.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.