Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Dnia 14 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Żmudzi odbył się XVI Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie,  Urząd Gminy Żmudź oraz. Szkołę Podstawową w Żmudzi, Do konkursu zgłosiły się szkoły z powiatu chełmskiego. Wystąpiło 185 uczestników w 6 kategoriach. Uczniowie zaprezentowali utwory o tematyce legionowej. Umiejętności muzyczne młodych wykonawców w poszczególnych kategoriach oceniało jury  w składzie:

  • Bożena Skorniewska
  • Elżbieta Kołaczkowska
  • Katarzyna Janiak-Olszacka

Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca w kategoriach:

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I –III, soliści

II miejsce: Katarzyna Kołtun – Szkoła Podstawowa w Kamieniu

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV –VII, soliści

II miejsce: Kacper Klekot - Szkoła Podstawowa w Kamieniu

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV –VII, zespoły

Wyróżnienie: Zespół wokalny „Stone” – SP w Kamieniu

Zespół  i solistów do XVI Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowej przygotowała Pani Renata Górka.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.