Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W lutym 2o23r został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Koleżanko i kolego,uzależnienia to nic dobrego” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Czerniejowie. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-III i IV-VIII. Komisja dokonała oceny prac plastycznych wszystkich uczestników, uwzględniając pomysłowość i walory artystyczne i wyłoniła następujących zwycięzców
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Maja Szpindowska - uczennica z kl. I - opiekun p. Barbary Szczygieł
III miejsce - Krystian Grzeluk - uczeń z kl. III - opiekun p. Agata Skibińska,
w kategorii klas IV-VIII:
III miejsce - Julia Skibińska - uczennica kl. IV - opiekun p. Małgorzata Toporowska
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.