Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Na przełomie października oraz listopada 2017 roku uczniowie klasy trzeciej wraz z rodzicami uczestniczyli w realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem: „Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz ich niewłaściwego wykorzystania do celów opałowych ...” przygotowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej.
W ramach realizacji projektu wśród uczniów klasy trzeciej przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe, w ramach których wykonano postać „EKOstwora” symbolizującą możliwość „drugiego życia” dla odpadów z tworzyw sztucznych oraz zachęcającą do włączania się poprzez zabawę w aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Wśród rodziców przeprowadzono natomiast prelekcję na temat: „Selektywnej zbiórki odpadów”.
Najaktywniejsi uczniowie nagrodzeni zostali ekogadżetami, natomiast mieszkańcy, którzy na zakończenie spotkania najlepiej wypełnili test wiedzy ekologicznej -  domowe czujniki czadu.

Projekt dotowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie
.

            Realizatorem projektu w szkole była pani Anna Kozyrska.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.