Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Dnia 31 października w świetlicy wiejskiej w Kamieniu ogłoszono wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „DRZEWO JESIENI”.

Konkurs kierowany był do dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych jak i do Szkół Podstawowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Na konkurs wpłynęło 113 prac plastycznych.
Celem konkursu było utrwalenie znajomości charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką, rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Uczestnicy przygotowali pracę plastyczną pod tytułem „DRZEWO JESIENI” dowolną techniką plastyczną, w dowolnej formie przy użyciu różnorodnych materiałów przyrodniczych. Nadesłane prace oceniła powołana do tego celu komisja, która miała niezwykle trudne zadanie, aby spośród prac wybrać te najpiękniejsze z pięknych.
Ostatecznie przyznano nagrody:

W kategorii przedszkola:

I miejsce – Martyna Michalska, Aleksandra Olszewska- Strachosław

II miejsce -  Nikola Koniczuk – Kamień, Krystian Miszczak – Strachosław

III miejsce- Oliwia Skotak, Natalia Grzegorczyk – Kamień

Wyróżnienia otrzymali :

Cyprian Nowak

Oskar Krawiec

Miłosz Krawczuk

Martyna Pieńkowska

Katarzyna Świdroń

Julia Skibińska

Maja Petruk

Wiktoria Szewczuk

Natalia Kołtun

Jagoda Jarmuł

Wiktoria Fugiel

Nikola Imbirowicz

Izabela Wielgus

Bartosz Niemczuk

Mateusz Martyniuk

Nikola Bakun

Przemek Porzycki

Aleksandra Tarasiuk

Tomasz Kołyga

Julia Ślebioda

Weronika Lewczuk

W kategorii klas I- III

I miejsce – Marcin Kaczmarski, Oskar Jakimiuk

II miejsce – Katarzyna Kołtun Kamień, Julia Kozubal Strachosław

III miejsce – Ernest Dulba Kamień, Dominika Kryszczuk Strachosław

Wyróżnienia otrzymali :

Hubert Martyniuk

Konrad Świdroń

Bartosz Szewczuk

Sandra Wilkos

Mateusz Brylewski

Julia Strelczuk

Kacper Peterewicz

Julia Bakun

Mateusz Grzywny

Olga Kołtun

Hanna Wojtiuk

Bartosz Juszczyński

Dawid Wawryniuk

Mikołaj Bartosiak

Nikola Michalska Lidia Waszczuk

W kategorii klas IV – VII

I miejsce – Aleksandra Kozyrska, Zuzanna Wawrynko, Kamień

II miejsce – Katarzyna Dżaman, Martyna Józak, Kamień

III miejsce-  Martyna Strelczuk Kamień, Adrianna Molińska Strachosław

Wyróżnienia otrzymali :

Dominika Bas

Patryk Miszczak

Kacper Klekot

Weronika Jabłońska

Laureaci  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.