Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie klas 4-6 stworzyli prace plastyczne, które przypominają wszystkim uczniom naszej szkoły żeby w czasie korzystania z zasobów Internetu korzystać z  rozsądku i szeroko pojmowanej kultury dla dobra swojego oraz innych użytkowników sieci. Prace mają uświadomić młodym użytkownikom jak ważne są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Dodatkowo w klasach IV – VIII na lekcjach informatyki zostaną przeprowadzone zajęcia na temat konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń czyhających w mediach społecznościowych, cyberprzemocy.
Organizator: nauczyciel informatyki p. Maria Chmielewska we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.