Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

18 grudnia 2017r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym, biorącym udział, w konkursie fotograficznym pt. „Obiektywny kamień”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Kamień – Aktywni” oraz Zespół Szkół w Strachosławiu.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem historycznym i nazwą gminy Kamień. Kształtowanie postaw społecznych mających na celu silniejszą identyfikację i poczucie więzi z własnym regionem oraz aktywizacja mieszkańców do działań promocyjnych własnego regionu.

Uczniowie naszej szkoły: Amelia Martyniuk, Kacper Klekot, Julia Strelczuk oraz Martyna Strelczuk zostali laureatami. Do osób wyróżnionych należą: Zuzanna Wawrzycka, Szymon Jarmuł, Olaf Watrakiewicz, Łukasz Kozyrski, Michał Lewczuk, Kacper Lewczuk, Aleksandra Kozyrska, Paulina Strelczuk oraz Katarzyna Kołtun.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie.

Za przygotowanie uczniów do konkursu była odpowiedzialna p. Dorota Malinowska.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.