Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

13 grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „I like English” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Czerniejowie.

Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, stworzenie możliwości sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej we współzawodnictwie z innymi uczestnikami, a także rozbudzenie zainteresowania językiem i podniesienie samooceny uczniów.

Podczas konkursu uczniowie klas V, VI i VII zmierzyli się z testem, który sprawdzał zarówno znajomość słownictwa, gramatyki jak również zagadnienia dotyczące kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.

W kategorii klas szóstych I miejsce zajął Kacper Klekot, a Katarzyna Dżaman III miejsce, natomiast w kategorii klas siódmych, I miejsce zajęła Dominika Czajka, a II miejsce Jakub Łopuszyński. Dyplom z wyróżnieniem zdobyła również Natalia Wazelin z klasy V.

Uczniów do konkursu przygotowały p. Dorota Malinowska i p. Małgorzata Tokarczuk.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.