Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie z kl. I, III oraz z klas IV- VIII uczestniczyli w lekcjach w ramach projektu ,,Graj z nami w zielone” z pakietu edukacyjnego ,,Działamy z energią” udostępnionego szkole przez firmę POLENERGIA. Pani Agnieszka Stachowicz (nauczycielka realizująca zajęcia) zapoznała uczniów ze zjawiskiem zmian klimatycznych. Uczniowie poznali ich przyczyny i skutki. Dzieci uświadomiły sobie także, skąd się bierze prąd i jakie mogą być źródła jego pozyskania. Nauczycielka przedstawiła uczniom rodzaje odnawialnych źródeł energii i wskazała korzyści z ich zastosowania. Na zajęciach przeprowadzono pogadanki, dyskusje, burzę mózgów, zastanawiano się ,,co by było, gdyby..?. Uczniowie analizowali prawdy i mity dotyczące zmian klimatycznych oraz poznawali eko- trendy. Wypełniali różne karty pracy. Uzupełniali krzyżówki, rozwiązywali wykreślanki, rebusy, podążali ,,labiryntami’’, łączyli elementy układanek a nawet analizowali ,,pizzę energetyczną’’. Przeprowadzali doświadczenia z magnesami, termometrami oraz przyrządami obrazującymi pracę odnawialnych źródeł energii. Redagowali listy do władz lokalnych z apelem o podjęcie działań na rzecz poprawy stanu atmosfery. Na lekcjach wykorzystano także zdjęcia, mapy i tablice poglądowe przygotowane przez Polenergię. Wszystkie w/w działania uatrakcyjniły proces lekcyjny i znacząco wzbogaciły wiedzę uczniów w omawianych obszarach tematycznych. Koordynator projektu p. Dorota Malinowska przeprowadziła lekcje w języku angielskim w klasach VII i VIII na temat „Sprytne rady na odpady”- Clever waste tips. Uczniowie zostali zapoznani z terminem ekologia i mieli okazję wykazać się znajomością angielskich słówek tworząc drzewko wyrazów powiązanych z tym terminem. Uczniowie poznali zasady 6R w języku angielskim i ich definicje w języku polskim. Został także omówiony problem odpadów na świecie, który uświadomił dzieciom jak istotne są codzienne decyzje i działania każdego człowieka. W klasie VIII został omówiony temat „Woda zdrowia doda! Klimatyczne wyzwania”- Water makes you healthy. Uczniowie dowiedzieli się jak dbać o jakość wody oraz jak ją zatrzymywać. Celem lekcji było uwrażliwienie na zachodzące zmiany klimatu i związane z nim konsekwencje.

Koordynatorki projektu: p. Dorota Malinowska, p. Agnieszka Stachowicz

#DobraEnergiaZPolenergii

#GrajZnamiWzielone!

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.